Treballadores

EQUIP

Més de 90 persones en diferents serveis i projectes

L’equip de la Fundació Llegat Roca i Pi està format per més de 90 persones. La majoria d’elles treballen a la Residència assistida Roca i Pi per a gent gran: gerocultores, infermeria, personal mèdic, treballadores socials i educadores, fisioterapeutes, psicòlegs, manteniment, neteja, cuina, administratives, tècniques…

La Fundació també compta amb personal tècnic i transversal que dona suport tant al servei de la Residència com als programes de convenis amb altres entitats socials i el programa de projectes en aliança. En aquest sentit, hi ha una persona responsable de la Comissió Social.