Treball conjunt i coordinat dels diferents serveis per vetllar pel benestar de la persona resident

Des dels diferents Serveis de la Residència s’elabora i revisa el Pla Individual d’Atenció Interdisciplinària (PIAI) per a cada resident amb la seva participació i/o la de la seva família. Un dels objectius principals és el manteniment i millora de les capacitats prestant atenció a les activitats de la vida diària i a altres àmbits.

Serveis residència per a gent gran Roca i Pi

RESIDÈNCIA ASSISTIDA A BADALONA

La residència per a gent gran a Badalona de la Fundació Roca i Pi ofereix un servei integral per a l’atenció de la gent gran de la residència. Aquests serveis inclouen medicina i infermeria, fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, treball social, educació social, atenció espiritual i religiosa, cuina, neteja i bugaderia i serveis externs de perruqueria i podologia. Tot això ens permet oferir una atenció completa i de qualitat en atendre les diferents facetes de la persona (física, mental, emocional…) i contribuir al seu benestar en la seva vida diària a la residència.

Servei de Medicina i Infermeria

✓ Seguiment de l’evolució de l’estat de salut i de les patologies de les persones residents.

✓ Prevenció i promoció de la salut.

 

Algunes activitats del Servei

 • Tractament farmacològic i cures.
 • Control de glucèmies i insulines.
 • Atenció davant de qualsevol simptomatologia nova.
 • Visites de revisió.
 • Organització de consultes mèdiques externes i trasllats.
 • Supervisió de la tasca de les gerocultores i gerocultors.

Servei de Fisioteràpia

✓ Promoure la funcionalitat i les capacitats de les persones residents.

✓ Fer front a possibles molèsties derivades de patologies existents i reduir el risc de patologies associades a la manca de mobilitat.

 

Algunes activitats del Servei

 • Rehabilitació al gimnàs: deambulació amb paral·leles, bicicleta, politges, escales, TENS (estimulació elèctrica), ultrasò, infraroig, parafina, etc.
 • Exercicis individuals per a persones amb manca de mobilitat: exercicis de control de tronc, exercicis de propiocepció, exercicis d’equilibri i/o coordinació…
 • Grups d’exercici terapèutic per millorar l’equilibri i la força (programa Otago), i per millorar la resistència, el ritme i la coordinació (ball terapèutic).

Servei de Psicologia

✓ Detecció, observació i acompanyament a les persones residents amb necessitats psicològiques. Valoració psicològica tenint en compte les diferents dimensions (cognitiva, conductual, emocional).

✓ Acompanyament a les famílies i a professionals del centre.

 

Algunes activitats del Servei

 • Activitats estimulatives: treball amb música (escoltar i recordar cançons significatives…), estimulació cognitiva (llenguatge, memoria, atenció), treball sensorial (tacte, olfacte, visual…).
  Estimulació individual amb les persones més dependents.
 • En l’àmbit psicològic: acompanyament de les persones residents tant en l’adaptació al centre com en dificultats que puguin sorgir, valoració cognitiva, suport i acompanyament a les famílies.
 • Orientació/escolta a persones de l’equip.

Servei de Teràpia ocupacional

✓ Mantenir i potenciar l’autonomia de les persones residents (cognitiva, física, psicosocial).

✓ Mantenir i/o estimular la independència en les activitats bàsiques de la vida diària.

 

Algunes activitats del Servei

 • Seguiment de l’activitat d’alimentació i adaptació. Valoració de la deglució dels residents i canvis de textura de la dieta si cal.
 • Seguiment del bon posicionament i control postural.
 • Assessorament sobre ajuts tècnics a residents i famílies (cadires de rodes, accessoris…). Confecció de productes ortopèdics d’extremitats superiors.
 • Activitats d’estimulació cognitiva i psicomotricitat.

Servei de Treball Social

✓ Vetllar pels drets i deures de la persona resident.

✓ Coordinar l’àrea social del centre, especialment en els programes d’intervenció en famílies i el programa de relació amb la comunitat.

✓ Referent al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família, vetllant per la continuïtat de l’atenció.

 

Algunes activitats del Servei

 • Informació i orientació sobre el funcionament i serveis.
 • Rebre i acollir la persona resident i família en el moment de l’ingrés. Seguiment i suport durant el procés d’adaptació.
 • Realitzar a l’ingrés la història social i familiar.
 • Fomentar la integració i participació de les persones residents a la vida del centre.
 • Tramitar i assessorar sobre la llei de dependència i les ajudes i drets.
 • Coordinació amb els serveis socials i sanitaris de referència.
 • Informar a la persona i tramitar, si escau, sobre aspectes de tutela, el document de voluntats anticipades (testament vital), així com registrar i garantir les darreres voluntats.
 • Informes socials.
 • Suport i acompanyament a la família en les diferents situacions o processos.
 • Fomentar la realització d’activitats amb col·lectius de la comunitat.
 • Coordinar el programa de voluntariat del centre.
 • Coordinar el Servei d’Educació Social del centre.
 • Intervenir en l’acompanyament a la mort.

Servei d'Educació Social

✓ Dissenyar, executar i avaluar el Programa anual d’activitats socioculturals i educatives.

✓ Transmetre estratègies i eines que facilitin la relació i la comunicació per a potenciar i mantenir les aptituds necessàries per a les activitats de la vida diària.

✓ Implicar les famílies i les persones de referència en la dinàmica del centre mitjançant el programa sociocultural i educatiu.

✓ Definir, crear i adaptar les activitats i el material necessari per a dur a terme el programa socioeducatiu, per col·laborar en el manteniment de les capacitats de la persona.

✓ Promoure la participació de les persones ateses en les activitats socioculturals i  educatives de la població on està ubicat el centre.

 

Algunes activitats del Servei

Àrea cognitiva

 • Bon dia (cada dia una persona resident dona el Bon dia per megafonia a la Residència, algun missatge que vulgui transmetre, dedica una cançó…)
 • Estimulació cognitiva
 • Conversa
 • Lectura
 • Bingo o bingo adaptat
 • Musicoteràpia
 • Estimulació Sensorial

Àrea física

 • Psicomotricitat
 • Passeig

Àrea lúdica

 • Manualitats
 • Jocs de taula
 • Cinema/Audiovisuals
 • Música
 • Costura
 • Vermut
 • Cuina
 • Hort
 • Teràpia assistida amb gossos

Àrea comunitària

 • Interrelació amb entitats del barri
 • Celebració d’aniversaris
 • Festes i activitats culturals
 • Projecte intergeneracional
 • Voluntariat
 • Sortides terapèutiques

Servei d’Atenció espiritual i religiosa

L’any 2022 es va posar en marxa a la Residència un nou Servei especialitzat en l’atenció espiritual en l’àmbit de les persones grans que té en compte la perspectiva social, de salut i també de processos de final de vida. El servei està especialment atent a les necessitats espirituals vinculades a les situacions de malaltia i/o patiment.

El Servei contempla les necessitats vinculades a l’espiritualitat des d’una concepció àmplia i alhora facilita un espai de celebració pastoral catòlic (religió majoritària de les persones que arriben a la Residència: es pregunta si són practicants en el moment de l’ingrés i si volen participar de l’activitat pastoral).

Servei de Cuina

✓ Servei externalitzat, però amb un cuiner propi que forma part de l’equip de la Residència i que manté una relació continuada amb el servei de Medicina i Infermeria per si s’han d’introduir variacions als menús.

✓ Proporciona una alimentació equilibrada, variada i adaptada a les necessitats de les persones residents.

 

Menú

Aquí podeu veure un exemple de menú setmanal. Hi ha tres menús setmanals diferents que es van alternant (menú setmanal 1, menú setmanal 2, menú setmanal 3 i després es torna de nou al menú setmanal 1). Els menús es renoven amb el canvi d’estació per tal d’adaptar-los a l’època de l’any.

Afegir també que cada trimestre es fa una jornada gastronòmica coincidint amb alguna festivitat o dia assenyalat per tal que les persones residents gaudeixin d’un menú especial.

Servei de Neteja i Servei de Bugaderia

Servei de Neteja de les instal·lacions i Servei de Bugaderia propis a càrrec de personal de la Residència. El Servei de Neteja s’encarrega de la neteja i desinfecció d’espais i objectes d’acord amb la normativa establerta. El Servei de Bugaderia té cura de la roba de les persones residents i compta amb sistema d’etiquetatge de la roba.

Serveis externs de Perruqueria i Podologia

Dins de la Residència també s’ofereixen un cop a la setmana altres serveis per part d’empreses i personal extern:

 • Servei de Podologia
 • Servei de Perruqueria