Què fem a la Fundació

L’ENTITAT

Un origen vinculat a acompanyar a persones grans que continua i que s’ha estès a més col·lectius a través de programes i projectes amb altres entitats

Fundació  Roca i Pi, fundació social a Badalona

HABITATGE, PERSONES SENSE LLAR I INSERCIÓ LABORAL

Els projectes socials de la Fundació Llegat Roca i Pi se centren principalment en tres àmbits amb l’objectiu de fer front a la vulnerabilitat i a l’exclusió social, especialment a la ciutat de Badalona:

Habitatge

Projectes de cohabitatge per a gent gran en situació de vulnerabilitat, amb baixos ingressos i que sovint pateixen soledat no desitjada.

Persones sense llar

Dins del Programa d’Inclusió Bisbe Carrera s’ofereix el recurs del centre diürn Folre i una xarxa d’habitatges per a persones sense llar on s’aplica la metodologia “Housing First”.

Inserció laboral

Amb l’impuls de la delegació de Formació i Treball a Badalona es potencia l’acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per inserir-se al mercat laboral al Barcelonès Nord.

Els projectes anteriors s’estan desenvolupant dins de programes en aliança amb altres entitats socials.

La Fundació Llegat Roca i Pi també potencia convenis amb entitats socials de l’entorn de la ciutat de Badalona. S’ajuda donant suport i a través d’una aportació econòmica a entitats que treballen amb diferents col·lectius com infants i joves, persones nouvingudes, adults en situació d’exclusió, persones amb discapacitat

Alhora, La Fundació Llegat Roca i Pi gestiona la Residència assistida Roca i Pi per a gent gran a la ciutat de Badalona, un servei que té els seus orígens a principis del segle XX (llegir més a l’apartat “Història”).