Persones en risc d’exclusió social 2017-06-21T12:01:37+00:00

PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Aquest pla d’acció es composa de Menjador Social, el Taller Prelaboral Sant Isidre i el Sistema d’atenció a les emergències. Un conjunt d’iniciatives adreçades a col·lectius amb especials dificultats i a persones sense sostre que la Fundació Roca i Pi porta a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona i la Fundació de Formació i Treball.

PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Aquest pla d’acció es composa de Menjador Social, el Taller Prelaboral Sant Isidre i el Sistema d’atenció a les emergències. Un conjunt d’iniciatives adreçades a col·lectius amb especials dificultats i a persones sense sostre que la Fundació Roca i Pi porta a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona i la Fundació de Formació i Treball.

Dins d’aquest àmbit, la Fundació també dóna suport a les parròquies que reparteixen menjar a les famílies i ofereix ajuts individuals a persones en situació transitòria que necessiten ajuda i es troben a l’espera de la resposta del sistema públic de serveis socials. Roca i Pi col·labora estretament amb Càritas donant suport a la Caseta del Bisbe Carrera, on s’hi ofereixen places d’habitatge, i amb el Projecte FOLRE d’atenció a persones sense sostre, que

posa a disposició de persones que viuen al carrer o en infrahabitatges, un espai de convivència i un sopar calent. L’ objectiu és ajudar a les famílies que no tenen recursos per a cobrir les seves necessitats bàsiques i que puguin retrobar les seves capacitats i potencialitats i, a més, enfortir la xarxa d’atenció a les persones sense sostre de Badalona.

Dins d’aquest àmbit, la Fundació també dóna suport a les parròquies que reparteixen menjar a les famílies i ofereix ajuts individuals a persones en situació transitòria que necessiten ajuda i es troben a l’espera de la resposta del sistema públic de serveis socials. Roca i Pi col·labora estretament amb Càritas donant suport a la Caseta del Bisbe Carrera, on s’hi ofereixen places d’habitatge, i amb el Projecte FOLRE d’atenció a persones sense sostre, que posa a disposició de persones que viuen al carrer o en infrahabitatges, un espai de convivència i un sopar calent. L’ objectiu és ajudar a les famílies que no tenen recursos per a cobrir les seves necessitats bàsiques i que puguin retrobar les seves capacitats i potencialitats i, a més, enfortir la xarxa d’atenció a les persones sense sostre de Badalona

MENJADOR SOCIAL

Ofereix un àpat al migdia a les persones sense sostre de Badalona durant tots els dies de l’any. El projecte va més enllà del servei d’alimentació i ofereix una sèrie de prestacions logístiques per a promoure la inclusió i inserció d’aquestes persones a través del suport i la motivació. El servei s’ofereix amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona i s’adreça a persones soles que no disposen d’allotjament ni recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques o que es troben en un procés d’inserció social. Totes elles accepten mantenir un Pla Bàsic de Treball Social.

TALLER PRELABORAL SANT ISIDRE

És un centre sòcio-ocupacional adreçat a persones sense llar que vol permetre als seus usuaris fugir de les situacions d’exclusió social i que els acostin a hàbits sòcio-laborals. Els usuaris provenen del projecte FOLRE, la Casa d’Acollida Bisbe Joan Carrera, de Càritas i del Menjador Social de Badalona.

El projecte atén a persones que necessiten tenir una ocupació i/o feina que s’adapti a la seva realitat. Dóna una formació pràctica que permet obrir les perspectives d’inserció sòcio-laboral i que fa que els usuaris se sentin útils i vàlids davant d’ells mateixos i de la societat. També permet desenvolupar actituds de treball com el compromís, la constància, el treball en equip o la feina ben feta.