Patronat

EQUIP FUNDACIÓ LLEGAT ROCA I PI

Un Patronat que vetlla pel compliment de la missió fundacional

El Patronat de la Fundació Llegat Roca i Pi està format per les següents persones:

Jaume Aymar Ragolta

President

Andreu Oller Salud

Vicepresident

Eva Gayarre Latorre

Secretària

Josep Maria Moré Boadella

Vocal

Toni Mir López

Vocal

Josep Mª Rosés Marty

Patró nat

Les principals responsabilitats del Patronat són vetllar pel compliment de la missió i els objectius de la Fundació, així com assegurar que els recursos es gestionin adequadament d’acord amb aquesta missió i les necessitats socials de Badalona i les poblacions de l’entorn.

El Patronat es reuneix periòdicament per mantenir-se informat sobre els assumptes relacionats amb l’àmbit d’actuació i vetllar perquè es compleixi la tasca social de la Fundació.