Programa d’inclusió
Bisbe Carrera

OBJECTIUS

Oferir recursos, habitatge i acompanyament social a persones sense sostre i sense llar a Badalona

Una aliança entre la Fundació Llegat Roca i Pi, l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i Càritas Diocesana de Barcelona: centre de dia i xarxa d’habitatges.

Persones acompanyades

El Programa d’Inclusió Bisbe Carrera (PIBC) acompanya persones en situació de sense sostre i sense llar a Badalona a través d’un centre de dia i d’una xarxa d’habitatges socials.

En el cas de la xarxa d’habitatges, es prioritzen persones d’edat avançada i dones així com també persones amb llarga trajectòria de carrer o d’atenció a recursos específics per a l’atenció a persones sense llar.

Objectius

La finalitat del Programa és amplificar la resposta d’atenció a les persones sense llar i sense sostre a Badalona: atendre-les de manera integral de manera que puguin seguir un itinerari per millorar la seva qualitat de vida i recuperar-se.

Projectes

Centre diürn Folre per a persones sense llar

Centre diürn Folre per a persones sense llar

Xarxa d’habitatge social a Badalona

Xarxa d’habitatge social a Badalona