Missió, visió,
valors

L’ENTITAT

Atendre i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat social​

La missió de la Fundació Llegat Roca i Pi és atendre i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat social i famílies a Badalona i a les poblacions de l’entorn.

La Fundació té com a visió a l’hora de desenvolupar la seva tasca ser un referent en l’àmbit de l’acció social al Barcelonès nord, impulsora de projectes i serveis que donin resposta a les necessitats socials. També vol col·laborar en la transformació social des de la sensibilització sobre les conseqüències de les desigualtats socials i la pobresa.

Aquests són els valors que guien l’acció social de la Fundació Llegat Roca i Pi:

Visió humanista i atenció des del reconeixement de la dignitat de tota persona

Professionalitat i compromís amb la qualitat dels programes i serveis

Apertura a l’entorn i al treball en aliances

Arrelament al territori

Sensibilitat i responsabilitat davant les desigualtats socials