EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DELS ALUMNES DEL TALLER SANT ISIDRE DE BADALONA

El Centre sòcio-ocupacional Taller Sant Isidre és un taller pre-laboral adreçat a persones que han estat sense llar o que es troben en un risc d’exclusió molt elevat, de Badalona. Mitjançant activitats productives i formatives es treballa la millora d’hàbits laborals i personals amb l’objectiu de millorar la inserció sòcio-laborals de les persones que hi participen.

Al taller Sant Isidre es pretén fomentar la integració social dels usuaris mitjançant l’adquisició d’hàbits bàsics i, posteriorment la formació i capacitació laboral. Per aconseguir aquesta integració es realitzen activitats de diferents tipus:

  1. Activitats productives:  

Treballar diverses competències tècniques, la majoria relacionades amb la manipulació de roba i sabates ja que la pràcticament la totalitat de la producció ve derivada de les donacions d’empreses que rep la Fundació Formació i Treball, molt relacionades amb aquest sector.

També s’han elaborat productes artesanals a partir de materials que s’han reutilitzat. En aquesta línia, s’han fet punts de llibre, roses de Sant Jordi, postals de nadal, la preparació d’etiquetatge i envasat de productes, etc. Aquestes feines artesanals son una part essencial de l’activitat productiva, significant grans reptes pel gran volum de feina encarregada i que ha aconseguit que l’equip d’usuaris assoleixin alts nivells d’organització i implicació en la consecució de resultats.

  1. Activitats formatives:

 Al llarg de l’any s’han realitzat diverses sessions formatives enfocades a treballar competències transversals com el treball en equip o la comunicació però també d’altres aspectes més personals, com l’autoestima, la confiança amb els altres companys, etc.

El taller de fotografia realitzat dins del programa Qué Veus i amb col·laboració d’Olympus  te sentit al taller Sant Isidre, partint que els usuaris son persones que han viscut una sèrie de dificultats tenen un punt de vista del món en contraposició a les seves dificultats viscudes, el que els porta a una forma diferent d’observar el món i significar l’expressió d’allò que veuen. Des d’aquest punt de vista és el què es fomenta a les persones que treballen en el taller per tal de poder expressar-se i comunicar-se d’una forma diferent, mentre es treballa l’autoestima veient que ells son capaços de expressar i de comunicar així com oferir el seu punt de vista a la societat i aquest es valorat per la mateixa.

 

2018-01-24T12:53:34+00:00 22, gener, 2018|Sense categoritzar|