Fent Carrera

PROGRAMA D’INCLUSIÓ BISBE CARRERA

Més oportunitats i un projecte de futur per a joves sense llar

L’any 2023 neix el projecte de joves “Fent Carrera”, en el marc del Programa d’Inclusió Bisbe Carrera. Es tracta d’un projecte per acompanyar a joves migrants sense llar, i que se centra en facilitar accés a un habitatge digne, així com un acompanyament integral i comunitari.

A més de l’habitatge, també contempla com a aspecte important la inserció laboral: per aquest motiu s’incorpora al projecte la Fundació Formació i Treball. En aquest sentit s’ha habilitat un local de la Fundació Roca i Pi de Badalona com a espai de formació. Aquest espai rep el nom de “Bawsala”, que significa “brúixola” en àrab.

En aquesta imatge podeu veure joves acompanyats dins del projecte “Fent Carrera” comprant roba a la Botiga Amiga de Badalona. Els joves reben acompanyament i seguiment de cara a poder cobrir les seves necessitats. També es potencien activitats i sortides a l’entorn.

Hi ha una comissió tècnica per valorar l’evolució de les persones participants a “Fent Carrera”. Aquesta comissió està formada per professionals de les entitats que formen part de l’aliança que fa possible el Programa d’Inclusió Bisbe Carrera: Sant Joan de Déu, Càritas i Fundació Llegat Roca i Pi, a les quals se suma en aquest cas Formació i Treball. 

Les persones participants a “Fent Carrera” són vuit actualment i tenen entre 18 i 28 anys.