Coneix la Residència

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN A BADALONA

Acompanyament personalitzat i foment de l’autonomia: viure la vellesa amb dignitat i respecte

Coneix la residència per a gent gran a Badalona de Roca i Pi

RESIDÈNCIA ASSISTIDA A BADALONA

La Residència Roca i Pi va ser la primera Residència per a gent gran de Badalona i compta amb una llarga trajectòria i experiència. Ha desenvolupat un model de residència que atén i acompanya amb professionalitat, amb cura i tenint en compte les necessitats de cada persona. Un model que persegueix el benestar de les persones i que se sentin integrades a la vida del centre, a l’entorn, i que puguin viure la seva vellesa amb dignitat i respecte.

A través dels diferents Serveis es vetlla per la salut de les persones residents i per la qualitat de l’acompanyament. L’equip interdisciplinari fomenta l’autonomia sempre que és possible amb la idea que cada persona és única i que és important atendre les facetes física, mental i emocional. De la mateixa manera, cal prestar atenció a la dimensió social i espiritual de la persona. S’ha de poder escoltar l’opinió de la persona resident tenint en compte totes aquestes facetes i facilitar que pugui decidir d’acord amb aquesta opinió, les seves capacitats i a com vol viure.

Les instal·lacions, àmplies, especialitzades, i amb jardí i espai exterior, faciliten l’acompanyament i realitzar-hi diferents activitats. L’any 2016 es va inaugurar una nova ala residencial que fa possible que actualment la Residència pugui acompanyar a més persones, un total de 134.

Actualment 96 de les places són concertades (centre concertat per la Generalitat de Catalunya).

Tot el personal de la Residència s’ha format en la metodologia HUMANITUDE per a la cura i benestar de les persones.

Nombre de plaçes

134 places (104 concertades)

Ubicació

Av. Martí Pujol, 654 (Badalona)

Per contactar i/o demanar informació sobre l’accés a la Residència per a gent gran:

Un model residencial en millora contínua per atendre les necessitats de cada persona resident i per situar la persona al centre