SIGNATURA DE CONVENIS AMB ENTITATS COLABORADORES

 

El passat dijous dia 2 de maig  a les 9’45 i fins a les 12’30 del matí la Fundació va acollir a totes les entitats amb qui té establert un conveni de col·laboració.  El vice-president del Patronat de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Mn. Andreu Oller, va ser l’amfitrió de l’acte.

La tasca que porten totes aquestes entitats endavant amb el suport de la Fundació, en diverses modalitats (econòmica, de cessió d’espais, d’acompanyament, etc.) pretén posar-se de manifest de forma conjunta en l’acte realitzat. És voluntat del Patronat de la Fundació i de la seva Comissió Social, anar reforçant la tasca que totes les entitats duen a terme, amb la perspectiva del treball col·laboratiu.

En tant que les noves responsabilitats socials passen per interpretar les necessitats i interrogar-nos sobre les accions i les veritats com a institucions, ens plantegem que cal considerar l’emergència –no sempre reconeguda formalment de la feminització de la societat actual i del pes dels lideratges des del saber i el quefer femení. Així doncs en aquest acte de mutu agraïment entre la Fundació i les entitats socials vàrem convidar a fer una reflexió conjunta a la Sílvia Navarro Pedreño, Sociòloga i Treballadora Social, facilitadora en processos d’innovació i aprenentatge organitzacional i creadora i responsable del Projecte “Rayuela creActiva”.

La reflexió que ens va oferir “SEGUINT A L’ACCIÓ SOCIAL EL FIL D’ARIADNA D’ALTRES SABERS ALTERNATIUS”, va posar l’èmfasi en la diversitat de sabers, alguns dominadors, i altres secundats a un segon nivell per la manca de sensibilitat en incorporar noves formes de llegir la realitat. Es va insistir en la necessitat d’establir vincles productius, esdevenir com a persones i com a entitats en uns artesans dels vincles, per a poder generar noves relacions d’acompanyament, de solidaritat i de vincles positius.

L’acte va cloure amb la signatura dels convenis amb les entitats i el mutu reconeixement de la tasca que es va fent cada dia per tal de millorar conjuntament el context en el que ens trobem.

 

 

 

2019-05-15T16:12:31+00:00 15, maig, 2019|Sense categoritzar|