SIGNATURA CONVENIS ENTRE LA FUNDACIO ROCA I PI I LES ENTITATS DEL BARCELONES NORD

El passat dimarts dia 17 d’abril de 9’30 del matí a 12 es va realitzar la trobada anual amb les entitats amb les que col·laborem a la seu de la Fundació.

L’objectiu d’aquesta trobada va consistir en fer l’acte formal de signatura dels convenis de col·laboració d’aquest any 2018. Son diverses les entitats implicades, concretament 28 entre entitats i projectes que es desenvolupen de forma col·legiada. La tasca que aquestes entitats estan portant endavant amb el suport de la Fundació, en diverses modalitats (econòmica, de cessió d’espais, de suport estratègic, etc.) pretén posar-se de manifest de forma conjunta en aquest acte. És voluntat del Patronat de la Fundació anar reforçant la tasca que fan totes les entitats, però amb una perspectiva de treball col·laboratiu més intensiva i de suport de treball en xarxa de totes les entitats implicades.

El fet de compartir expectatives a l’entorn de l’activitat que realitzen i la tasca que van fent és fonamental en aquests moments, però encara ho és més el fet de que es puguin establir les bases d’un treball permanent al llarg de l’any.

Atès el treball desenvolupat amb deu entitats aquest any passat, es va realitzar una sessió de treball de reflexió amb l’equip de Consultoria i Estudis de la F Pere Tarrés per tal de presentar les conclusions de la tasca feta.

Al llarg dels anys passats la Fundació ha pres clara consciència de les necessitats socials inherents al territori on s’emmarca l’acció social. En els darrers anys la Fundació ha reorientat la seva activitat i ha configurat un nou marc d’intervenció. Aquest no fa altra cosa que actualitzar la voluntat del llegat i del que el testador va establir, i fixa una nova manera de respondre a les noves realitats de pobresa, precarietat i exclusió que es donen a la nostra ciutat en el segle XXI.

Dins la Àrea d’Acció Social es tenen establerts uns acords de col·laboració amb les entitats de la comarca del Barcelonès Nord, les quals promouen la inserció social de les persones en risc d’exclusió social i pretenen minimitzar els factors i les condicions que provoquen l’exclusió d’aquestes persones.

Amb aquest treball que es va presentar, a més dels objectius declarats, es pretenia reflexionar sobre la capacitat d’innovar, incorporant noves estratègies d’intervenció a les accions de les entitats, valorant en tant sigui possible allò que es va fent quotidianament i com ho desenvolupem. Les reflexions que s’han compartit entres les 10 entitats implicades a més de la passió i el compromís que es posa en les accions executades, compta amb l’alta qualificació dels seus professionals i voluntaris per a desenvolupar-la, les seves estructures internes de gestió senzilles i pràctiques per atendre a un conjunt de necessitats socials, econòmiques, educatives, cada dia més complexes i amb major capacitat de generar vulnerabilitat i distorsió en les persones que les pateixen.

Pensem que cal ser exemples de transformació social, educativa i econòmica en l’entorn on intervenim , de la mateixa manera que som model d’acció i execució de propostes innovadores respecte a les persones amb les que compartim projecte. A les institucions, en tant que òrgans vius, conformades per persones, ens passa el mateix que amb els usuaris amb qui intervenim, requerim de suport i assistència tècnica per a seguir, per a créixer i madurar. Ens hem d’autoregular per a poder fer front a l’allau d’adversitats.

Ha estat voluntat de les entitats iniciar un procés de reflexió sobre què fem, com ho fem i amb qui ho fem, per a compartir experiències en com gestionar-nos millor, com arribar més a fons en l’atenció a les persones, en com millorar al capacitat de lluita i reivindicació en les accions empreses, en com ser més operatius i eficaços, en com viure intensament la missió de l’entitat i els objectius previstos. Clarificar i millorar els models de gestió i d’intervenció amb noves estratègies que ens portin a ser plenament útils a les persones més vulnerables.

Pretenem a curt termini assolir noves capacitats i expertesa en compartir, en treballar en xarxa, en cooperar i sumar per a multiplicar, en iniciar diàlegs i compromisos per a una millor gestió.

2018-05-24T09:54:27+00:00 10, maig, 2018|Sense categoritzar|