PROJECTE LLARS HORITZÓ

El projecte que es presenta Projecte Llar Horitzó – F Roca i Pi té com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent gran en situació de vulnerabilitat per problemes de soledat i/o manca de recursos econòmics, a través de la convivència en una llar compartida i l’enfortiment de les xarxes relacionals.

Divendres dia 15 de març es va procedir a signar un Conveni de Col·laboració entre quatre entitats socials on es planteja el compromís de realitzar una intervenció coordinada i complementària entre aquestes, amb expertesa i trajectòria en aquest tema com son la mateixa Fundació Privada Roca i Pi, la Fundació Llars Compartides, La Fundació Amorós Garriga i Càritas Diocesana de Badalona, per donar una resposta integral a les necessitats de les persones ateses. Aquesta aliança institucional permet donar llum verda al Projecte de l’habitatge cooperatiu.

La Fundació Roca i Pi, amb una llarga trajectòria d’intervenció a la ciutat de Badalona en l’atenció a les persones grans del territori, va iniciar la seva tasca fa més d’un centenar d’anys. El que en els seus inicis va ser l’atenció a les persones amb més vulnerabilitat i necessitat manifesta, ha anat evolucionant en el plantejament a una intervenció més estructurada, multidimensional i vertebradora de diferents estratègies d’atenció a les persones. Les noves modalitat d’actuació han portat a aquestes quatre organitzacions a  estructurar el projecte de llars compartides amb la voluntat d’esdevenir un nou plantejament d’intervenció per atendre de forma novedosa les necessitats actuals de les persones grans del territori. Es pretén generar tres noves llars on les persones puguin conviure i ajudar-se,  perquè tothom té dret a un envelliment digne en companyia.

El projecte Llar Horitzó – F Roca i Pi es constitueix per a millorar la qualitat de vida de la gent gran amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones grans que ho necessitin per a resoldre per si mateixes i amb total garantia, el problema de l’habitatge i de la soledat mitjançant la seva convivència en una llar compartida. S’ofereix la possibilitat de gaudir d’un habitatge adequat a persones grans amb autonomia física i mental, que malgrat cobrar una pensió, no poden accedir a un habitatge accessible i es troben en una situació de soledat no volguda.

La transformació de la Residència Horitzó en un model de llar compartida es configura com un model d’aprofitament i de reutilització d’equipaments clàssics, com a equipament alternatiu.

L’equipament compta amb 18 habitacions distribuïdes en 3 plantes. Cada una es gestionarà com una llar compartida, és a dir,  com un nucli independent on conviuran diferents residents. A cada llar s’assignaran unes persones voluntàries, que sota la coordinació d’un/a educador/a social de la FLLC, s’encarregaran de vetllar per mantenir la bona convivència i benestar dels residents,

fomentar la integració a la comunitat i la participació d’aquests en el seu entorn més pròxim, donant a conèixer les activitats veïnals.

Compta amb la participació d’un equip de voluntariat i implica a les persones grans en la planificació del seu futur i la presa de decisions del quotidià. El projecte planteja una intervenció coordinada i complementària entre diferents entitats per donar una resposta integral a les necessitats de les persones ateses.

2019-03-26T12:30:36+00:00 25, març, 2019|Sense categoritzar|