Historia 2021-02-02T15:19:03+00:00

HISTÒRIA

La Fundació Roca i Pi de Badalona és una institució que atén des de fa més de 100 anys persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. Centrada principalment en les persones grans, l’obra de la Fundació comença l’any 1912 quan es posa en marxa l’asil d’ancians en una antiga fàbrica tèxtil convertida, a dia d’avui, en la Residència Assistida i el Centre de Dia.

HISTÒRIA

La Fundació Roca i Pi de Badalona és una institució que atén des de fa més de 100 anys persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. Centrada principalment en les persones grans, l’obra de la Fundació comença l’any 1912 quan es posa en marxa l’asil d’ancians en una antiga fàbrica tèxtil convertida, a dia d’avui, en la Residència Assistida i el Centre de Dia.

En els darrers temps, la Fundació ha eixamplat les seves àrees d’actuació per tal d’adaptar-se a les necessitats emergents de la societat actual. Així doncs, s’han encetat nous programes i accions adreçades a persones amb necessitats extremes o que viuen en un entorn vulnerable, ja siguin infants en risc, persones sense feina, persones sense llar o persones amb malaltia mental. D’aquesta forma, el radi d’actuació també ha crescut i en l’actualitat la Fundació treballa amb més de 25 entitats en diverses accions que cobreixen la comarca del Barcelonès Nord.

VALORS

La FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT ROCA I PI DE BADALONA és una entitat “benefico caritativa” que té el seu origen en la voluntat expressada per Vicenç Roca i Pi, prohom de la ciutat, que va donar els seus béns als pobres de Badalona tal com queda reflectit en el testament redactat davant del notari Manuel Lafont Thomas, el 14 d’octubre de 1842. Aquesta disposició testamentària, que orientava una missió molt concreta a finals del segle XIX, ha estat la base de l’acció social que, amb les rendes del llegat, s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests més de 160 anys en diferents accions.

Una de les més significatives i la més important actualment és la Residència Roca i Pi per a Gent Gran, posada en marxa l’any 1925 amb una clara voluntat de cobrir una necessitat evident d’atenció a la gent gran. En els darrers anys la Fundació ha reorientat la seva activitat i ha configurat un nou marc d’intervenció per a adaptar la voluntat del llegat i del testador a les noves realitats de pobresa, precarietat i exclusió que es donen actualment.

PATRONAT

El Patronat de la Fundació és qui s’encarrega de la permanent actualització de les estratègies i el fons d’acció social del llegat Roca i Pi. Sempre amb l’objectiu d’ajustar el finançament a les noves dimensions a atendre, el Patronat estructura els marcs d’actuació i els adapta a les necessitats de cada moment, integrant els plans d’acció pertinents a les diverses estratègies i pressupostos. Totes les accions dutes a terme es regeixen per les normatives relatives a les fundacions amb l’obtenció de permisos i/o llicències pertinents.

La composició del Patronat és la següent:

President
Jaume Aymar Ragolta
Rector de la parroquia de Santa María de Badalona

Secretària
Maite Forteza Soler

Vocal
Francisco Javier Claret Serra

Vocal
Manuel Lecha Legua

Vocal
Xavier Oncins Casanova

Vocal
Josep M. Rosés Marty
Membre de la família Rosés

Vocal
Mn. Andreu Oller Salud
Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Badalona

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

La Fundació Privada Llegat Roca i Pi és una entitat de serveis al servei de les necessitats emergents, que es mostra identificada amb les obligacions de transparència. Estem clarament compromesos en comunicar de forma objectiva les finalitats i els valors socials que representem des de fa anys i que ens defineixen com a Fundació.

L’elaboració de l’auditoria de comptes de la Fundació, a més de ser un canal de comunicació del que disposem per al servei missional de l’entitat, vol transmetre més enllà de la mera informació financera, l’estil, el funcionament de l’organització, el compromís social adquirit i consolidat al llargs dels anys, i els resultats assolits amb els projectes en els que intervenim, així com amb la diversitat d’entitats i organitzacions del Barcelonès amb que col·laborem.

La suma dels esforços de les diferents parts en joc faciliten la consolidació dels objectius i missió de la Fundació Llegat Roca i Pi, així com del conjunt de professionals, persones voluntàries, familiars i usuaris dels diferents projectes de l’entitat en benefici d’una millor cohesió social al Barcelonès Nord.


> Informe auditoria – Balanços exercici 2019: Informe auditoria 2019 Presentació comptes anuals 2019
> Pressupost previst: Distribució ingressos i despeses 2019
> Declaració responsable retribucions: Declaracio responsable Retribucions FRiP 2021
> Organigrama funcional de l’entitat